Specialist in de juridische en technische kanten van complexe ruimtelijke opgaven.

Onder de naam Pardal richt Rob Harmsen zich als zelfstandig adviseur niet op papieren adviezen, maar op het snel en passend leveren van antwoorden en oplossingen voor ruimtelijk opgaven.

Vanuit een systematische aanpak worden ruimtelijk-juridische instrumenten opgesteld en procedureel begeleid. Hierbij wordt niet vanuit de juridische belemmeringen maar vanuit de projectdoelen gewerkt. Een constante afstemming tussen politiek doel, wetgeving, planning, kwaliteit, informatiemanagement, uitvoerbaarheid, communicatie en participatie staat centraal.

Vanuit die achtergrond werkt Pardal met een mix van diverse instrumenten: bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, maar ook (vooruitlopend op de nieuwe wetgeving) met omgevingsplannen. Niet het instrument staat (zoals bij veel andere bureaus) centraal, maar het doel waar naar toe gewerkt wordt: de gewenste invulling van een ruimtelijke omgeving.

Speciaal is dat Pardal daarbij gebruik maakt van nieuwe technologie. Denk daarbij aan open geo-informatie, digitalisering van ruimtelijke plannen, zaakgericht werken, online document- en datamanagement, maar ook aan de inzet van bijvoorbeeld social media en virtual/augmented reality. Pardal beschikt over eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2 en kan daarom ook uw omgevingsvergunningen indienen.

Resultaat is een snelle en passende aanpak van een ruimtelijke opgave voor zowel lokale overheden als private partijen zoals bouwbedrijven, ontwikkelaars en (agrarische) ondernemers. Meer weten? Mail naar rob.harmsen@pardal.nl of bel naar 06 - 2944 8553.

Opdrachtgevers zijn o.a.

 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Amsterdam
 • Saxion
 • ADT
 • Deelgemeente Noord - Rotterdam
 • Gemeente Dinkelland
 • iaa-stedenbouw
 • ruimtevolk
 • Rood voor Rood


Pardal is
Catalaans voor
mus (de; v(m); meerv.: mussen)


Pardal is als een mus binnen de ruimtelijke ontwikkeling: klein maar wel sterk, veerkrachtig met een vrolijke noot.

Pardal • Kameleontisch. Daar denk ik aan bij Rob omdat hij zoveel verschillende lagen kan tonen. Ik heb met hem gewerkt in zijn rol als planologisch-juridisch adviseur, betrokken bij de verschillende ruimtelijke procedures. Hij weet scherp te acteren op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Zonder aan diepgang te verliezen weet hij overall zicht te houden en verbanden te leggen, dat geeft zijn omgeving vertrouwen. Hij is integer en betrokken, en weet de persoonlijke relatie te onderhouden.
  Joep van Aaken
  Projectmanager Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Enschede
 • Rob heeft een specifieke deskundigheid op het gebied van digitalisering van ruimtelijke plannen. Daarnaast heeft Rob veel kennis en praktijkervaring op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht (gebiedsontwikkeling, opstellen en procedureel begeleiden bestemmingsplannen). Rob heeft vele competenties, met name communicatief, kan zowel zelfstandig als in teamverband werken en is een prettige persoonlijkheid.
  Eelco Brinkman
  Senior-juridisch adviseur ruimtelijke plannen, Gemeente Enschede
 • Rob is een betrokken en deskundige collega die met veel kennis, gedrevenheid van zaken en professionele betrokkenheid zijn rol vervult. Hij weet partijen met gezamenlijke belangen elkaar te brengen en zo vernieuwing te organiseren. Bij diverse opleidingen opleidingen heeft hij op deze manier de inzet van nieuwe digitale technieken succesvol geïntroduceerd.
  Pascal Heynen
  MT-lid Academie Bestuur, Recht & Ruimte, Saxion
 • Rob combineert een aantal belangrijke facetten in zijn werk. Inhoudelijk is hij een specialist op het unieke raakvlak van wonen, ruimtelijke ordening en multimedia. In combinatie met zijn enthousiasme, oplossingsgerichtheid en communicatieve vaardigheden is hij een perfecte aanjager en uitvoerder van projecten op het gebied van onder andere wijkmedia, stedelijke vernieuwing en planologie.
  Gerben Helleman
  Senior adviseur, KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing