Specialist in de juridische en technische kanten van ruimtelijke processen.

Onder de naam Pardal richt Rob Harmsen zich als zelfstandig adviseur niet op papieren adviezen, maar op het snel en passend leveren van antwoorden en oplossingen voor ruimtelijk-juridische processen.

Vanuit een systematische aanpak worden ruimtelijk-juridische instrumenten opgesteld en procedureel begeleid. Hierbij wordt niet vanuit de juridische belemmeringen maar vanuit de projectdoelen gewerkt. Een constante afstemming tussen politiek doel, wetgeving, planning, kwaliteit, informatiemanagement, uitvoerbaarheid, communicatie en participatie staat centraal.

Vanuit die achtergrond werkt Pardal met een mix van diverse instrumenten: bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, maar ook (vooruitlopend op de nieuwe wetgeving) met omgevingsplannen. Niet het instrument staat (zoals bij veel andere bureaus) centraal, maar het doel waar naar toe gewerkt wordt: de gewenste invulling van een ruimtelijke omgeving.

Pardal wordt door verschillende partijen ingeschakeld:
 • overheden (beoordelen van principeverzoeken, opstellen/beoordelen/procedureel begeleiden van projectafwijkingsbesluiten/bestemmingsplannen/inpassingsplannen)
 • bedrijven (advisering over juridische procedures, opstellen van principeverzoeken, aanvragen omgevingsvergunningen, opstellen ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen)
 • particulieren (advisering over juridische procedures, overleg met overheden, indienen zienswijzen/beroep, aanvragen omgevingsvergunningen, opstellen ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen)
Speciaal is dat Pardal daarbij gebruik maakt van nieuwe technologie. Denk daarbij aan open geo-informatie, digitalisering van ruimtelijke plannen, zaakgericht werken, online document- en datamanagement, maar ook aan de inzet van bijvoorbeeld social media en virtual/augmented reality. Pardal beschikt over eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2 en kan daarom ook uw omgevingsvergunningen indienen.

Resultaat is een snelle en passende aanpak van een ruimtelijke opgave voor zowel lokale overheden als private partijen zoals bouwbedrijven, ontwikkelaars, (agrarische) ondernemers en particulieren. Meer weten? Mail naar rob.harmsen@pardal.nl of bel naar 06 - 2944 8553.

Opdrachtgevers zijn o.a.Pardal is
Catalaans voor
mus (de; v(m); meerv.: mussen)


Pardal is als een mus binnen de ruimtelijke ontwikkeling: klein maar wel sterk, veerkrachtig met een vrolijke noot.

Pardal • Rob wil ik omschrijven als een deskundig, vakbekwaam en betrouwbare specialist. Binnen de CGM-werkorganisatie (gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert) verzorgt Rob voor ons principeverzoeken, bestemmingsplanwijzigingen en een aantal complexe procedures. Daarbij werkt Rob systematisch en zorgt ervoor dat de vraagstukken op tijd gereed zijn met een goede kwaliteit. Hierin neemt hij de bestuurders en collega-ambtenaren mee in de stappen die hij zet. Ik ervaar Rob als een nuchtere integere man met een goed gevoel voor humor. Het is een aanwinst om Rob in het team te hebben.
  Jan Dijkstra
  (vanuit de functie) Teamleider Ruimtelijk beleid CGM-werkorganisatie
 • Nauwgezet, deskundig, betrouwbaar, vriendelijk. Dat vat Rob wel zo'n beetje samen. Rob verzorgt voor ons ruimtelijke onderbouwingen, bestemmingsplanwijzigingen en andere bestuurlijk-juridische werkzaamheden; vaak onder tijdsdruk maar dat geeft nooit problemen. Wat opvalt is dat hij niet alleen de gevraagde producten levert maar ook adviseert op strategisch niveau. Ook heeft hij ons enorm geholpen met het wegwijs worden in het werken met GIS en open data. Rob is een buitengewoon plezierig persoon om mee te werken!
  Theo de Bruijn
  (vanuit de functie) Managing Director and co-owner at IAA Stedenbouw en Landschap / Professor at Saxion
 • Graag schrijf ik een lovende aanbeveling voor Rob's werk. Hij is snel, accuraat, denkt mee (en tegen als dat soms handig is). Ik heb Rob ervaren als een expert op het gebied van ruimtelijke ordening die voor onze opdracht, het verkopen van bestaand vastgoed van de gemeente Amsterdam, een onmisbare bron van kennis en oplossingen is gebleken. Door zijn kennis en inzet heeft hij binnen ons proces een steeds prominentere rol gekregen. En.... Rob is ook gewoon een enorm aardige vent.
  Alex Dekker
  (vanuit de functie) Head of Sales and Commercial Real Estate, Gemeente Amsterdam
 • Kameleontisch. Daar denk ik aan bij Rob omdat hij zoveel verschillende lagen kan tonen. Ik heb met hem gewerkt in zijn rol als planologisch-juridisch adviseur, betrokken bij de verschillende ruimtelijke procedures. Hij weet scherp te acteren op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Zonder aan diepgang te verliezen weet hij overall zicht te houden en verbanden te leggen, dat geeft zijn omgeving vertrouwen. Hij is integer en betrokken, en weet de persoonlijke relatie te onderhouden.
  Joep van Aaken
  (vanuit de functie) Projectmanager Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Enschede
 • Rob heeft een specifieke deskundigheid op het gebied van digitalisering van ruimtelijke plannen. Daarnaast heeft Rob veel kennis en praktijkervaring op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht (gebiedsontwikkeling, opstellen en procedureel begeleiden bestemmingsplannen). Rob heeft vele competenties, met name communicatief, kan zowel zelfstandig als in teamverband werken en is een prettige persoonlijkheid.
  Eelco Brinkman
  (vanuit de functie) Senior-juridisch adviseur ruimtelijke plannen, Gemeente Enschede
 • Rob is een betrokken en deskundige collega die met veel kennis, gedrevenheid van zaken en professionele betrokkenheid zijn rol vervult. Hij weet partijen met gezamenlijke belangen elkaar te brengen en zo vernieuwing te organiseren. Bij diverse opleidingen heeft hij op deze manier de inzet van nieuwe digitale technieken succesvol geïntroduceerd.
  Pascal Heynen
  (vanuit de functie) MT-lid Academie Bestuur, Recht & Ruimte, Saxion
 • Rob combineert een aantal belangrijke facetten in zijn werk. Inhoudelijk is hij een specialist op het unieke raakvlak van wonen, ruimtelijke ordening en multimedia. In combinatie met zijn enthousiasme, oplossingsgerichtheid en communicatieve vaardigheden is hij een perfecte aanjager en uitvoerder van projecten op het gebied van onder andere wijkmedia, stedelijke vernieuwing en planologie.
  Gerben Helleman
  (vanuit de functie) Senior adviseur, KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing