specialist in ruimtelijk-juridische processen

 

Een specialist in de juridische kanten van ruimtelijke processen?Onder de naam Pardal richt Rob Harmsen zich sinds 2007 als zelfstandig adviseur op het snel en passend leveren van antwoorden en oplossingen voor ruimtelijk-juridische processen.

Vaak lopen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen onnodig vertraging op omdat ze belanden in het moeras aan wetten en beleid. Pardal is er in gespecialiseerd om projecten hier zorgvuldig en snel doorheen te begeleiden. Hierbij wordt niet vanuit de juridische belemmeringen, maar vanuit de projectdoelen gewerkt. Doordat zowel de taal van de overheid als die van de initiatiefnemers wordt gesproken, weet Pardal probleem en oplossing snel aan elkaar te koppelen.

Voorbij de 'standaard' en 'normaal' kijken is daarbij de kracht. De volledige inhoud van de ruimtelijk-juridische gereedschapskist wordt indien nodig ingezet: wijzigingen van het omgevingsplan (eerder bestemmingsplan), omgevingsvergunningen (afwijken van het omgevingsplan),  beleidswijzigingen, voorbereidingsbesluiten, m.e.r.-procedures, hogere grenswaarden voor geluid etc. Een constante afstemming tussen inhoudelijk doel, wetgeving, planning, politiek, kwaliteit, informatiemanagement, uitvoerbaarheid, communicatie en participatie staat daarbij centraal.

Resultaat is een snelle, degelijke en passende aanpak van ruimtelijke opgaven voor zowel lokale overheden als private partijen (zoals bouwbedrijven, ontwikkelaars, ondernemers en particulieren). Opdrachtgevers geven aan daarbij vooral de heldere uitleg en slagvaardigheid te waarderen, waarbij de advisering zich niet beperkt tot de gestelde vraag maar zich richt op de beste oplossing.

Meer weten? Mail naar rob.harmsen@pardal.nl of bel naar 06 - 2944 8553.
 

Pardal wordt door verschillende partijen ingeschakeld, vanaf het eerste initiatief tot aan hoger beroep bij de Raad van State:

 • overheden (o.a. beoordelen van principeverzoeken, opstellen/beoordelen/procedureel begeleiden van wijzigingen van het omgevingsplan en omgevingsvergunningen)
 • bedrijven (o.a. advisering over juridische procedures, opstellen van principeverzoeken, aanvragen omgevingsvergunningen, vergunningenmanagement, opstellen onderbouwingen voor omgevingsvergunningen en wijzigingen omgevingsplan)
 • particulieren (o.a. advisering over juridische procedures, overleg met overheden, indienen zienswijzen/beroep, aanvragen omgevingsvergunningen, opstellen onderbouwingen voor omgevingsvergunningen en wijzigingen omgevingsplan)Daarbij maakt Pardal veel gebruik van geo-informatie en -analyses, digitale processen en nieuwe mediavormen zoals infographics. Uit ervaring blijkt dat processen veel beter verlopen als de informatie goed verbeeld wordt (in plaats van pagina's met teksten). Pardal beschikt over eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 en kan daarom ook uw omgevingsvergunningen aanvragen.Wordt al gewerkt met de Omgevingswet?
Pardal heeft, vooruitlopend op de Omgevingswet, al ervaring opgedaan met het opstellen van bestemmingsplannen op grond van de Crisis- en herstelwet (ontwikkelingsgebieden en experimenteergebieden artikel 7c). Daarnaast werkte Pardal al onder de eerdere wetgeving conform de doelen van de Omgevingswet: heldere integratie van de verschillende inhoudelijke aspecten, duidelijk inzicht bieden in te doorlopen stappen, flexibiliteit met oog voor de belangen van de verschillende partijen. Wilt u dit ook graag toepassen in uw organisatie, neem dan gerust contact op om verder te praten over de mogelijkheden. In de aanbevelingen leest u hoe andere opdrachtgevers dit ervaren hebben.

Door zowel over kennis van de fysieke leefomgeving als van digitaliseringsprocessen te beschikken, kan Pardal u daarbij ook goed adviseren over de nieuwe mogelijkheden onder de Omgevingswet. Doel is om tot een degelijk, maar ook toepasbaar digitaal-juridisch samenhangend systeem van omgevingsvisie, programma's, omgevingsplan en verlening van omgevingsvergunningen te komen.

parallax background
 


Pardal is
Catalaans voor
mus (de; v(m); meerv.: mussen)

Pardal is als een mus binnen de ruimtelijke ontwikkeling: klein ten opzichte van anderen, maar daardoor snel en wendbaar, thuis in zowel stad als op het platteland, een beetje ondeugend met een vrolijke noot.

Opdrachtgevers zijn onder andere:

 • Elver
 • Te Selle aannemingsbedrijf


Ruimtelijke plannen

Pardal wordt zowel vanuit initiatiefnemers als gemeentelijke overheden betrokken bij het opstellen en procedureel begeleiden van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (afwijken bestemmingsplan). Hieronder een selectie van de ruimtelijke plannen waar Pardal in het verleden aan gewerkt heeft.
 • Mieke van Tilburg
  Rob heeft ons heel goed geadviseerd en begeleid rondom ruimtelijk- en juridische procedures. In ons geval een geplande woningbouwontwikkeling in onze directe omgeving. Wij hebben hem ervaren als een expert die alles goed analyseert. Hij vertaalt deze analyse naar een slimme strategische benadering die ons veel heeft gebracht. Hij is snel, denkt mee en kan het goed verwoorden. Daarnaast is hij een zeer integer en prettig mens.
  Mieke van Tilburg
  het Koelhuis - Zutphen
 • Maarten Pedroli
  Rob blijft kalm. Waar andere mensen zich de haren uit het hoofd trekken of schuimbekkend op de grond liggen vanwege de ondoorzichtelijke regels en procedures in gebiedsontwikkeling pelt Rob rustig laagje voor laagje de ui zonder te gaan huilen. Achter die rust zit ook nog een groot rechtvaardigheidsgevoel. Bureaucratie is onze eigen vorm van gerechtvaardigde corruptie en Rob helpt graag die met eigen wapens te bestrijden. Uiterst capabel, vriendelijk en rustig.
  Maarten Pedroli
  Linkeroever - gebouwen en gebieden herontwikkelen
 • Jan Dijkstra
  Rob wil ik omschrijven als een deskundig, vakbekwaam en betrouwbare specialist. Binnen de CGM-werkorganisatie (gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert) verzorgt Rob voor ons principeverzoeken, bestemmingsplanwijzigingen en een aantal complexe procedures. Daarbij werkt Rob systematisch en zorgt ervoor dat de vraagstukken op tijd gereed zijn met een goede kwaliteit. Hierin neemt hij de bestuurders en collega-ambtenaren mee in de stappen die hij zet. Ik ervaar Rob als een nuchtere integere man met een goed gevoel voor humor. Het is een aanwinst om Rob in het team te hebben.
  Jan Dijkstra
  (vanuit de functie) Teamleider Ruimtelijk beleid CGM-werkorganisatie
 • Theo de Bruijn
  Nauwgezet, deskundig, betrouwbaar, vriendelijk. Dat vat Rob wel zo'n beetje samen. Rob verzorgt voor ons ruimtelijke onderbouwingen, bestemmingsplanwijzigingen en andere bestuurlijk-juridische werkzaamheden; vaak onder tijdsdruk maar dat geeft nooit problemen. Wat opvalt is dat hij niet alleen de gevraagde producten levert maar ook adviseert op strategisch niveau. Ook heeft hij ons enorm geholpen met het wegwijs worden in het werken met GIS en open data. Rob is een buitengewoon plezierig persoon om mee te werken!
  Theo de Bruijn
  (vanuit de functie) Managing Director and co-owner at IAA Stedenbouw en Landschap / Professor at Saxion
 • Alex Dekker
  Graag schrijf ik een lovende aanbeveling voor Rob's werk. Hij is snel, accuraat, denkt mee (en tegen als dat soms handig is). Ik heb Rob ervaren als een expert op het gebied van ruimtelijke ordening die voor onze opdracht, het verkopen van bestaand vastgoed van de gemeente Amsterdam, een onmisbare bron van kennis en oplossingen is gebleken. Door zijn kennis en inzet heeft hij binnen ons proces een steeds prominentere rol gekregen. En.... Rob is ook gewoon een enorm aardige vent.
  Alex Dekker
  (vanuit de functie) Head of Sales and Commercial Real Estate, Gemeente Amsterdam
 • Joep van Aaken
  Kameleontisch. Daar denk ik aan bij Rob omdat hij zoveel verschillende lagen kan tonen. Ik heb met hem gewerkt in zijn rol als planologisch-juridisch adviseur, betrokken bij de verschillende ruimtelijke procedures. Hij weet scherp te acteren op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Zonder aan diepgang te verliezen weet hij overall zicht te houden en verbanden te leggen, dat geeft zijn omgeving vertrouwen. Hij is integer en betrokken, en weet de persoonlijke relatie te onderhouden.
  Joep van Aaken
  (vanuit de functie) Projectmanager Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Enschede
 • Eelco Brinkman
  Rob heeft een specifieke deskundigheid op het gebied van digitalisering van ruimtelijke plannen. Daarnaast heeft Rob veel kennis en praktijkervaring op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht (gebiedsontwikkeling, opstellen en procedureel begeleiden bestemmingsplannen). Rob heeft vele competenties, met name communicatief, kan zowel zelfstandig als in teamverband werken en is een prettige persoonlijkheid.
  Eelco Brinkman
  (vanuit de functie) Senior-juridisch adviseur ruimtelijke plannen, Gemeente Enschede
 • Pascal Heynen
  Rob is een betrokken en deskundige collega die met veel kennis, gedrevenheid van zaken en professionele betrokkenheid zijn rol vervult. Hij weet partijen met gezamenlijke belangen elkaar te brengen en zo vernieuwing te organiseren. Bij diverse opleidingen heeft hij op deze manier de inzet van nieuwe digitale technieken succesvol geïntroduceerd.
  Pascal Heynen
  (vanuit de functie) MT-lid Academie Bestuur, Recht & Ruimte, Saxion
 • Gerben Helleman
  Rob combineert een aantal belangrijke facetten in zijn werk. Inhoudelijk is hij een specialist op het unieke raakvlak van wonen, ruimtelijke ordening en multimedia. In combinatie met zijn enthousiasme, oplossingsgerichtheid en communicatieve vaardigheden is hij een perfecte aanjager en uitvoerder van projecten op het gebied van onder andere wijkmedia, stedelijke vernieuwing en planologie.
  Gerben Helleman
  (vanuit de functie) Senior adviseur, KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing